Topup Thanh toán cước Trả trước/Trả sau Viettel|Mobi|Vina|Internet|Data chiết khấu lên lên đến 25% (ACB,Momo,BIDV)

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 11/10/2020

 • Viettel: 15-18%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 12/10/2020

 • Viettel: 15-18%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 12/10/2020

 • Viettel: 15-18%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 13/10/2020

 • Viettel: 15-18%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 13/10/2020

 • Viettel: 15-18%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 13/10/2020

 • Viettel: 15-28%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
Thanh toán K+ chiết khấu 12-15%
Account My K+ full kênh giá rẻ.
Thẻ viettel full seri chiết khấu 10-12%
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 14/10/2020

 • Viettel: 15-18%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 15/10/2020

 • Viettel: 15-18%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 15/10/2020

 • Viettel: 15-18%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 16/10/2020

 • Viettel: 15-18%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 18/10/2020

 • Viettel: 12-15%
 • Mobi: 15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 19/10/2020

 • Viettel: 12-15%
 • Mobi: 12-15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 19/10/2020

 • Viettel: 12-15%
 • Mobi: 12-15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 20/10/2020

 • Viettel: 10%
 • Mobi: 12-15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel

Viettel & Mobi khuyến mãi 20% ngày 20/10/2020
 
Last edited:

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 21/10/2020

 • Viettel: 15%
 • Mobi: 12-15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

pchautri

Pre-verified
Joined
Aug 12, 2013
Messages
125
Reactions
108
Insuree Balance
100
Service Details
1||Thẻ ĐT
Phone Number
Call me!
Telegram
Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Update chiết khấu ngày 21/10/2020

 • Viettel: 15%
 • Mobi: 12-15%
 • Vina: 10%
Thanh toán trả trước trả sau Viettel - Vina- Mobi - Internet Viettel
 

Similar threads

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
359,826
Messages
6,360,740
Members
132,654
Latest member
msongbachmai

Follow us

Share this page

Top